En läsande klass

www.enlasandeklass.se

Hej!

Välkommen till En läsande klass.
Under våren kommer den här sidan att fyllas med material om projektet En läsande klass. Under tiden är du varmt välkommen att kontakta oss på info@enlasandeklass.se

Bästa hälsningar
Martin Widmark

Vad är En läsande klass?
Ett projekt som är en femårig satsning för att öka svenska barn och ungdomars läsförmåga.Hur ska det gå till?
Arbetet med läsförståelse måste tillbaka till skolan. Läsläxor som skickas hem till ickeläsande hem fungerar ju förstås inte.
Lärare, bibliotekarier och övrig personal ska få en detaljerad kursplan i läsning åk 1-6. Boken med kursplanen ska delas ut gratis till alla låg- och mellanstadieskolor, och följs upp med seminarieserier och andra aktiviteter.

Vem ska skriva den kursplanen?
Lärare som idag arbetar på låg och mellanstadiet och som har hittat en metod som har fungerat i många år. Metoden baserar sig på aktuell forskning i ämnet, forskning som med denna bok tillgängliggörs.

Vilka står bakom projektet?
Idag är det jag, Martin Widmark, som driver arbetet tillsammans med en projektledare från Junibacken i Stockholm, Jenny Helldahl.
Vi arbetar tillsammans med, och söker nu än bredare stöd hos, förlag, fackföreningar och andra som är engagerade i barn och ungas situation.

Har ni ett uttalat mål?
År 2018 görs nästa stora internationella undersökning vad gäller barn och ungas förmåga till läsförståelse. Vi hoppas och tror att vårt projekt då kommer att ha givit mätbar effekt.

Varför är detta viktigt?
Att kunna läsa är idag en förutsättning för att kunna delta fullt ut i samhället. Både vad gäller rättigheter men även för att känna sig delaktig och ställa upp på sina skyldigheter.
Att inte kunna läsa hindrar dig i din utveckling och reducerar dina möjligheter till utbildning och arbete avsevärt.
Vi har idag fått en tydlig vattendelare bland befolkningen där en allt större del hamnar i utanförskap på grund av att de inte kan läsa.

Vad kan jag göra om jag vill bidra till ert arbete?
Du är varmt välkommen att kontakta Jenny Helldahl, projektledare för En läsande klass jenny@enlasandeklass.se