Främlingens grav

Främlingens grav

En hel armada av krigsskepp ankrar utanför Halvdan och Meijas byar. Ombord på det största skeppet finns den fruktade Hövding Asta. Hon kräver att Halvdan ska föra en mycket speciell dödskalle och en kista till hennes båt. Om inte … ja då ligger Halvdans hund mycket illa...

Läs mer

Hövdingens bägare

Hövdingens bägare

I den kristna Östbyn bor Halvdan. På andra sidan bron bor hans vän Meija i den hedniska byn Västbyn. Människorna i de bägge byarna litar inte på varandra, och i Östbyn blir invånarna mycket förvånade då de plötsligt får en inbjudan från Västbyns kung som vill bjuda på spel och...

Läs mer